promovare
www. budureasa.bihor.ro


www.groupromo.ro

groupromo publicitate groupromo publicitate promovare oradea bihor romania


Meteo


Convertor valutar


1 2

Zona Turistica Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

Zona Turistica Stana de Vale comuna Budureasa BihorTrasee turistice in zona Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

STÂNA DE VALE – CIRCUITUL CÂRLIGATELE

Distanta 20 km, durata 5 – 5 ½ h, urcuşuri 470 m, marcaj punct galben. Itinerariul: staţiune, valea Iadului, valea Cârligatele, valea Muncelului, vârful Piatra Calului, şaua Raia, poiana Muncei, poiana Baia Popii, drum “Promenada Generalului”.Trasee turistice in zona Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

STÂNA DE VALE – CIRCUITUL CUSTURII

Distanta 16 km, marcaj cruce galbenă. Cuprinde următoarele obiective turistice: vârful Custurii (1386 m), creasta Custura (cu privelişti largi către munţii Bihor şi Codru Moma), poiana Boleasa, şaua Bohodei, şaua Poieni, poiana Baia Popii.Trasee turistice in zona Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

STÂNA DE VALE – PEŞTERA FERICE

Distanţa 16 km, durata 4 ½ - 5 h, urcuşuri 490 m (invers 780 m), marcaj triunghi galben. Peştera Ferice însumează 260 m, galeria principala fiind largă şi înaltă, din ea desprinzându-se doar câteva diverticule. Intrarea largă se continuă cu un culoar. După ce parcurgem primii 40 m observăm în stânga o nişă îngustă cu mici bazinaşe formate din calcit, pline cu apă numai în perioadele ploioase. Galeria face un cot la dreapta şi după încă 45 m pe stânga se deschide un mic diverticul. În continuare patul galeriei devine albia unui mic curs subteran care dispare sub peretele din dreapta; apa lui iese prin izbucul de sub gura peşterii. După 150 m de la intrare, aspectul galeriei se schimbă întrucâtva lărgindu-se şi înălţându-se mult; din ea, spre dreapta, se ramifică un culoar pe care vine apă. Pe acest culoar se mai poate avansa cel puţin 100 m printr-un loc îngust, plin de argilă şi prundiş. Lipsită de podoabe deosebite, peştera este interesantă prin nivelele ei de eroziune, prezentând totodată şi un interes biospeologic.Trasee turistice in zona Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

STÂNA DE VALE – VÂRFUL PIATRA CALULUI – MOTEL LEŞU (BARAJ)

Distanţa 20 km, marcaj bandă albastră. Traseul Stâna de Vale – Cabana Leşu oferă panorame largi asupra crestei Vlădesei, a vârfurilor Buteasa şi Stânişoarei, şi asupra culmilor din jurul Stânei de Vale (vârful Poieni, Bohodei). Traseul marcat cu bandă albastră porneşte de la Izvorul Minunilor fiind comun până pe Muncei cu traseul ce duce la Ciripa, de unde continuă pe creastă, pe la vârful Piatra Calului – 1463 m, poteca continuând cu uşoare urcuşuri şi coborâşuri prin poieni, cu posibilitate de retragere pe Valea Gugii ce duce la Coada Lacului până la vârful Stâna de Izvor, de unde începe să coboare până la cabana Leşu.Trasee turistice in zona Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

STÂNA DE VALE – CABANA MEZIAD

Distanţa 22 km, marcaj triunghi albastru. Traseul părăseşte şoseaua Budureasa - Stâna de Vale în şaua Băiţa de unde poteca ne duce în urcuş lin prin pajişti până la culme. Poteca urmăreşte creasta la început destul de plată, apoi din ce în ce mai sălbatică, cu stânci şi zone abrupte pe care poteca se strecoară cu greu. În dreapta se aude zgomotul ce-l face valea Iadului. Poteca urcă şi coboară tot spre nord, până coteşte spre vest; apoi se continuă în urcuşuri şi coborâşuri line, ca spre final, să coboare mai accentuat până la cantonul silvic Meziad. De aici, se urmăreşte traseul cheilor văii Sasa şi mai apoi se trece prin nişte poieni largi, după care se traversează un platou carstic ciuruit de doline. Mai mergem aproximativ o oră până la cabana Meziad. La 10 minute de cabană se afla peştera Meziad ce adăposteşte formaţiuni stalagmitice din păcate destul de distruse.Trasee turistice in zona Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

CIRCUITUL CASCADEI SĂRITOAREA IEDUŢULUI

Distanţa 14 km, urcuşuri 490 m, marcaj punct albastru. Traseu uşor care urmează drumul de pe valea Iadului până la cascada Vălul Miresei de unde o potecă se desprinde pe partea stângă a drumului şi urcă până la cascada Săritoarea Ieduţului (15 m). De aici poteca se continuă prin pădure şi iese în şaua Băiţa, iar apoi pe drumul asfaltat ce vine de la Budureasa.Trasee turistice in zona Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

STÂNA DE VALE – CASCADA MOARA DRACULUI

Distanţa 9 km, marcaj cruce albastră. Traseul porneşte de la Izvorul Minunilor, trece prin poiana Muncei, de unde avem o panoramă a crestei Buteasa – Briţei, a vârfului Poieni şi asupra crestei Vlădesei, apoi coboară în Valea Drăganului până la cantonul silvic Ciripa (Voiosu) şi urmează valea Moara Dracului până la cascadă. De la cantonul Ciripa (altitudine 1046 m) ne îndreptăm spre sud-est prin poiană până pe malul drept al Drăganului, urcăm cam o jumătate de oră pe o potecă largă până la o poieniţă la altitudinea de 1323 m unde se desface la stânga derivaţia spre cascada Moara Dracului şi după încă 30 de minute ajungem la cascada Moara Dracului ce se prăvăleşte peste două săritori, însumând circa 20 m.Trasee turistice in zona Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

STÂNA DE VALE – VÂRFUL BUTEASA

Distanţa 13 km, marcaj triunghi roşu. Traseul este comun cu traseul Stâna de Vale – cascada Moara Dracului până în poiana de unde porneşte derivaţia spre cascadă. Acesta urcă continuu până în şaua (1682m) dintre vârful Stânişoara şi vârful Buteasa (marcajul e comun, cu bandă galbenă până aici). De aici poteca se continuă pe culme spre nord încă o jumătate de oră până la vârful Buteasa (1792m) de unde se deschide o largă panoramă asupra întregului masiv al Vlădesei: în dreapta, creasta principală a masivului Vlădeasa iar în stânga creasta Piatra Calului – Muncei – Poieni – Bohodei. Întoarcerea se face pe acelaşi drum. Traseul se poate continua pe bandă galbenă până la Piatra Tâlharului, un punct de reper si intersecţie al mai multor trasee.Trasee turistice in zona Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

STÂNA DE VALE – PIATRA TÂLHARULUI – CABANA VĂRĂŞOAIA

Distanţa 25 km, marcaj bandă galbenă. Traseu lung, de legătură prin Ciripa, între staţiunea Stâna de Vale şi cabana Vărăşoaia.
Traseul porneşte de la Izvorul Minunilor, de unde începe să urce continuu până pe creastă. Trece prin poiana Muncei de unde avem o panoramă a crestei Buteasa – Briţei, a vârfului Poieni şi asupra crestei Vlădesei, apoi coboară în Valea Drăganului până la cantonul silvic Ciripa (Voiosu). De la cantonul Ciripa (altitudine 1046 m) ne îndreptăm spre sud-est prin poiană până pe malul drept al Drăganului, urcăm cam o jumătate de oră pe o potecă largă până la o poieniţă la altitudinea de 1323 m (unde se desface la stânga derivaţia spre cascada Moara Dracului), continuăm apoi spre cabana Vărăşoaia.Trasee turistice in zona Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

Circuitul Cheilor Someşului Cald

Acest circuit este mai greu de parcurs din cauza marilor denivelări şi distanţei mai lungi. El oferă privelişti largi asupra întregii regiuni şi prilejuieşte vizitarea câtorva peşteri mai mici. La capătul din aval al poienii Ponor marcajul se bifurcă din nou, sunt cele două ramuri care închid bucla circuitului. Descrierea o vom face pornind din partea dreapta pe următorul traseu: valea Cuciulata, peştera tunelul Mic, punctele de privelişte spre intrările aven ale peşterii Cetatea Rădesei (derivaţii), peştera Cetatea Rădesei, valea Someşului Cald, punctul de belvedere cota 1342 m, peştera Cuptorul, peştera Honu, abrupturile versantului stâng, derivaţii spre privelişti din versantul stâng, derivaţii spre Peştera Uscata, cheile Someşului Cald şi cascada Moloh. La stâlpul indicator aflat între valea Cuciulata şi peştera Tunelul Mic închidem circuitul. La ape mici se poate urma firul văii.Trasee turistice in zona Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

Circuitul Rădesei

Acest circuit permite vizitarea marii peşteri Cetatea Rădesei şi avenele de deasupra ei. În circuit intrăm pe ramura din dreapta urmând apoi o potecă îngustă care coboară până la firul văii, în faţă având impunătorul portal al peşterii Cetatea Rădesei (înălţime 15 m). Întregul parcurs subteran măsoară 212 m, la care se adaugă 47 m de canion, traseul putând fi parcurs fără mijloace de iluminare. Ieşirea se face în Poiana Rădesei, presărată cu pâlcuri de brazi şi străjuită de pereţi de calcar. Aici se întâlnesc pârâul Rădeasa cu pârâul Feredeu ce vine din stânga şi se prăvăleşte peste o săritoare într-o cascadă de 5 m înălţime. Tot aici se bifurcă marcajul, o ramură coboară de-a lungul Someşului, pentru a face legătura cu al doilea circuit, cel al Someşului Cald, iar cealaltă ramura urca pe pintenul dintre pârâul Rădeasa şi pârâul Feredeu pentru a închide bucla circuitului Rădesei. Poteca înapoi spre Padiş urcă la început, ajunge la o bârnă de calcar suspendată deasupra canionului Rădesei, de unde avem o privelişte încântătoare, apoi trece pe lângă cele 5 avene care comunică cu peştera Rădeasa până în punctul de unde am plecat în circuit (timp: 2 ore).Trasee turistice in zona Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

STÂNA DE VALE – CIRCUITUL IZVOARELOR SOMEŞULUI CALD

Distanţa 21 km, durata 13-14 h, urcuşuri 1450 m, marcaj punct roşu. Traseu pentru vizitarea uneia din cele mai complexe şi interesante zone carstice din Munţii Bihor cu mai multe peşteri, canioane, izbucuri, grupate într-o regiune deosebit de sălbatică. Traseu comun cu bandă roşie până sub şaua Cumpănăţelu de unde continuăm spre stânga în coborâre; circuitul e recomandat să se parcurgă spre dreapta. Dinspre Padiş intrarea în circuit se face în poiana Vărăşoaia şi până la intrarea în circuit mai facem 20 de minute. Ramura din dreapta duce prin peştera Cetatea Rădesii iar ramura din stânga pe deasupra ei. Cel mai uşor punct de acces este dinspre Ic Ponor, urmând valea Someşului Cald, pe drumul forestier ce se bifurcă la stânga de la cantonul forestier Runcul Ars. Drumul înaintează circa 6 km pe vale, întâlneşte o ramură de şosea (1,2 km) ce vine din versantul drept împreună cu punctul roşu din poiana Onceasa (4 km - alt punct de acces în circuit). De aici drumul mai continuă 1 km. Pentru cei ce folosesc acest acces se recomandă începutul circuitului spre dreapta. Circuitul Izvoarele Someşului Cald este constituit de fapt din două circuite, formând 2 bucle, una mai mică situată la sud-vest (circuitul Rădesei) şi o buclă mai mare, situată la nord-est (circuitul Cheilor Someşului Cald). Cele două circuite se întâlnesc în Poiana Rădesei.Trasee turistice in zona Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

STÂNA DE VALE – PEŞTERA ONCEASA

Distanţa 20 km, durata 5 ½ - 6 h, urcuşuri 750 m, marcaj cruce roşie. Traseul este comun cu cruce albastră până în poiana Onceasa pe care o străbate în diagonală. Intrăm în pădure şi mergem, până în faţa noastră se deschide vederea largă asupra bazinului văii Ponorului. Coborâm abrupt pe un grohotiş apoi o luăm spre dreapta, pe sub un perete de calcar până la peşteră (cota 1320 m). Peştera Onceasa, lungă de 340 m are o porţiune descendentă şi apoi o mare sală ce se continuă la dreapta cu o galerie. Peştera este cunoscută pentru numărul mare de resturi fosile de Ursus speleus. De la peşteră se poate coborî direct în valea Ponorului de unde se continuă încă 4,5 km pe drum forestier (după 1 km se află un mare ponor care absoarbe integral debitul văii, valea rămânând seacă pe 2 km). Ponorul are o arcadă de 10 m lărgime şi 8 m înălţime ce dă acces într-o mare sală ocupată de un lac. Ponorul acesta este o enigma pentru că nu se cunoaşte locul de reapariţie a apei, izbucul din aval având un debit mult mai mic.Trasee turistice in zona Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

STÂNA DE VALE – PEŞTERA ALUNULUI

Distanţa 24 km, durata 6-7 h, urcuşuri 830 m, marcaj cruce albastră. Traseul este comun cu banda roşie până în şaua Cumpănăţelu, de unde se continuă spre stânga, împreună cu marcajele bandă albastră spre cabana Vlădeasa şi cu cruce roşie spre peştera Onceasa. Traseul străbate platoul larg, cu gol alpin, cu urcuşuri şi coborâşuri abia simţite. După cam 40 de minute de la şaua Cumpănăţelu întâlnim un drum larg din dreapta ce vine de la Padiş. Tot aici începem să coborâm pe un drum, ce ţine curba de nivel, tăind Coasta Brăiesei, după care coborâm până în fundul căldării, având în stânga pereţii crestei de unde am coborât.
Poteca continuă printre poieni şi prin pădure de molid până în poiana Onceasa. Poiana Onceasa este situată la altitudinea de circa 1300 m, fiind largă, cu un relief tipic al unei platforme carstice cu doline, unde în perioadele ploioase se strânge apa, acoperită cu păşuni bogate şi pâlcuri de molid. Din centrul poienii o luăm spre dreapta în urcuş uşor, intrăm în pădurea bătrână de molid, urmărind semnele cu atenţie până ajungem într-o şa situată la altitudine de aproximativ 1420 m. De aici coborâm continuu până dăm de drumul forestier de pe valea Alunul Mic, pe care mergem încă aproximativ 1 km pentru a ajunge la Izbucul din Valea Alunului pe partea stângă, iar în partea dreaptă la peştera Alun. Peştera are o lungime de 150 m, o intrare de 2 m lărgime şi 4 înălţime. După o pantă descendentă ajungem într-o sală plină de blocuri după care urmează un mic coridor orizontal cu gheaţă permanentă. De la peşteră putem continua încă 1,3 km în aval până ajungem la drumul forestier de pe valea Someşului Cald şi după circa 300 m ajunge lângă o poieniţă unde se află un canton forestier. Aici coboară din stânga şi drumul forestier de pe pârâul Ponorul. Continuăm drumul pe valea Someşului Cald încă 1,8 km până ajungem la drumul ce duce la dreapta spre Padiş iar la stânga la Ic Ponor.Trasee turistice in zona Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

STÂNA DE VALE – CIRCUITUL CASCADEI BOHODEI

Distanţa 15 km, durata 8-9 h, urcuşuri 980 m, marcaj triunghi albastru. Traseul e mai uşor de parcurs în sens invers dinspre Valea Aleului, deoarece are porţiuni de căţărare pe stâncă. Traseu comun cu banda roşie până în şaua Bohodei.Trasee turistice in zona Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

STÂNA DE VALE – PIETROASA

Distanţa 20 km, durata 6 ore, urcuşuri 610 m, marcaj triunghi albastru. Traseul este comun cu banda roşie până în şaua Bohodei. De la cantonul Aleu până în Pietroasa facem pe drumul forestier circa 7 km. De la intersecţia cu drumul de pe valea Apa Popii până la cantonul Aleu, facem pe drum forestier 5 km.Trasee turistice in zona Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

STÂNA DE VALE – BOGA

Distanţa 16 km, durata 5-6 h, urcuşuri însumate 795 m, marcaj bandă
albastră. Traseu comun cu banda roşie până la şaua dintre Bohodei şi vârful Fântâna Rece. Localitatea turistică Boga este situată la altitudinea de 550 m fiind străjuită de stânci proeminente care se înalţă până la 1652 m formând o adevărată cetate.
La intrarea în Boga se găseşte cabana Boga, iar în aval de aceasta cabana Piatra Bulzului. În împrejurimi se pot vizita Cheile Văii Boga (cascada Boga, Oşelul, izbucul Boga), valea Rea cu sectoare de chei şi mici cascade, cheile văii Bulbuci şi valea Plaiului.Trasee turistice in zona Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

STÂNA DE VALE – ŞAUA CUMPĂNĂŢELU (1640 m) – POIANA VĂRĂŞOAIA – CABANA PADIŞ (1280 m).
Marcaj bandă roşie, distanţa 20 km, urcuşuri 640 m. Urmărim drumul ce se desprinde la dreapta de la staţia meteo din Stâna de Vale (lângă hotel Iadolina). În linii generale poteca urmează culmea urcând continuu, până ieşim la golul alpin. Mergem pe lângă vârful Poieni, apoi pe lângă un izvor unde se deschide o panoramă frumoasă spre valea Aleu la dreapta, iar în faţă spre vârful Bohodei. De la izvor se coboară până în şaua Bohodei (1469 m), de unde se desprinde traseul (triunghi albastru) spre Săritoarea Bohodei şi ( cruce galbenă) spre creasta Custurii. Drumul continuă prin stânga culmii, ocolind vârful Bohodei ieşind într-o şa largă situată între Bohodei şi vârful Fântâna Rece, de unde la dreapta, o potecă marcată cu bandă albastră coboară abrupt spre Boga. Apoi drumul larg ocoleşte vârful Fântâna Rece, trece pe lângă un izvor şi se continuă lin până în şaua Cumpănăţelu (1640 m), lăsând în urmă bazinul Drăganului. În faţă, spre stânga, vederea cuprinde largul bazin al văii Someşului Cald, la dreapta sălbaticele văi cu pante abrupte ce coboară la Boga, iar în faţă, spre sud, se desfăşoară platoul carstic Padiş străjuit la orizont de vârful Ţapu şi creasta muntelui Biharea. Din şa se poate continua la stânga spre Cabana Vlădeasa (pe bandă albastră), spre peştera Onceasa (pe cruce roşie) şi spre peştera Alun (pe cruce albastră). În continuare coborâm, trecem pe lângă poteca ce se desprinde în stânga spre Someşul Cald (punct roşu), apoi întâlnim poteca cu bandă galbenă, ce vine din Stâna de Vale pe la Piatra Tâlharului şi poiana Onceasa, ca în final să ajungem într-o poiană largă – Vărăşoaia (în dreapta, la baza unor pereţi de calcar, firele de apă se pierd într-un ponor). Drumul traversează poiana întâlnind în stânga unul din capetele circuitului Someşului Cald, urcă într-o şa şi iese într-o poiană întinsă ciuruită de doline, una din ele având un ochi de apă (Tăul Vărăşoaia). Poteca ce o ia spre sud, urcă într-o şa unde se află peştera Padiş, de aici coborând spre stânga se ajunge la cantonul Padiş, de unde punctul roşu ne duce la peştera Şura Boghii, iar banda roşie la Groapa Ruginoasă.
Pentru a ajunge însă la Padiş, de la lac mergem spre stânga, până ieşim la drumul forestier ce vine de la Boga. Padiş reprezintă cel mai important nod turistic al munţilor Apuseni datorită reliefului carstic ce a favorizat apariţia nenumăratelor peşteri, doline, uvale, avene, izbucuri şi ponoare. Poiana Padiş este situată la altitudinea de 1200-1280 de metri.Mănăstirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel Stana de Vale comuna Budureasa Bihor

Prima biserică, a fost construită de proporţii mici, mai bine zis o bisericuţă din lemn, pe fundaţie de piatră, cu spaţiul compartimentat în altar şi naos – pe care se sprijină o turlă mică. Pardoseala este din scândură, iar acoperişul din şindrilă (draniţa).
Biserica mare cu hramul Sf. Apostoli Petru şi Pavel a fost construită la 12 m nord-est, de cealaltă. Este o construcţie spaţioasă, din cărămidă, pe fundaţie înaltă de piatră. Are altar, naos, pronaos, pridvor închis şi pridvor deschis. Altarul este luminat prin două ferestre, iar naosul cu absidele largi şi profunde, primeşte lumina prin patru ferestre câte două pe fiecare parte (sud şi nord). Pronaosul este spaţios şi luminat de asemenea, prin patru ferestre, două la sud şi două la nord. Ferestrele sunt foarte mari şi au terminaţie în arc. Din pronaos începe balconul, care se termină în pridvor. Pe pridvor se sprijină două turle, care au bazele pătrate şi corpurile octogonale, fiecare având câte patru ferestre la tambur (etajul întâi) şi câte opt ferestre Ia etajul doi. Turlele au şi funcţie de clopotniţă, iar acoperişul lor este piramidal. Pridvorul deschis este susţinut în faţă de patru coloane din beton. Biserica este acoperită cu tablă.
Corpul de chilii, amplasat la vest de cele două biserici, este o construcţie fără etaj, care are forma literei L. Zidurile şi fundaţia sunt construite cu rezistenţă pentru a se putea ridica pe ele încă un nivel, când situaţia financiară o va permite. Acoperişul este provizoriu cu azbociment şi în parte cu tablă.
La est de biserica mare s-a ridicat încă o clădire, în care se afă camerele pentru cazarea credincioşilor ce înnoptează la mănăstire şi saloanele oficiale.
De mănăstirea Sf. Apostoli Petru şi Pavel din Stâna de Vale ţin schiturile Huţa şi Barajul Leşu.1 2


www.groupromo.ro www.angajari.bihor.ro www.anunturi.bihor.ro www.episcopiaoradiei.ro www.crisulrepede.ro