promovare
www. budureasa.bihor.ro


www.groupromo.ro

groupromo publicitate groupromo publicitate promovare oradea bihor romania


Meteo


Convertor valutar


Biserica ortodoxa comuna Budureasa Bihor

Biserica ortodoxa din Budureasa este veche, la fel ca satul. Din spusele bătrânilor biserica s-a construit în anul 1792. Are hramul Sf. Ierarh Nicolae iar clopotul datează din anul 1725. Stilul este cel ardelenesc în formă de corabie. Nu are pictură interioară decât pe iconostas, unde se găsesc pictate pe lemn acoperite cu pânză icoanele celor 12 apostoli şi momente din viaţa lui Iisus.Comuna Budureasa Bihor

SCURT ISTORIC

Localitatea Budureasa este menţionată prima dată în anul 1558, dar este atestată documentar doar în 1851. Între anii 1867-1918 a fost sub stăpânirea imperiului Austro-Ungar iar din 1918 după înfăptuirea Marii Uniri, devine iarăşi teritoriu românesc.

CLIMA ŞI VEGETAŢIA

Clima este temperat-continentală cu precipitaţii peste media pe ţară.
Flora bogată constituită din păduri de foioase, conifere şi pajişti face din comuna Budureasa o veritabilă poartă de interes turistic în Apuseni.

POPULAŢIA ŞI OCUPAŢIILE

Îndeletnicirile de bază ale celor 3.000 locuitori de pe aceste meleaguri au fost şi sunt agricultura şi creşterea animalelor, iar ca activităţi complementare prelucrarea lemnului.Comuna Budureasa Bihor

Comuna Budureasa este aşezată în partea de sud-est a judeţului Bihor, pe cursul superior al Văii Budureasa – Nimăieşti şi face parte din bazinul hidrografic al Crişului Negru.
Comuna se întinde pe o suprafaţă de 34.537 ha şi are în componenţă cinci sate şi un cătun: Budureasa, Burda, Saca, Sălişte de Beiuş, Teleac şi Grui.

www.groupromo.ro www.angajari.bihor.ro www.anunturi.bihor.ro www.episcopiaoradiei.ro www.crisulrepede.ro